INTENCJE MSZALNE

INTENCJE MSZALNE

30 października- 6 listopada 2022r.

 XXX  Niedziela Zwykła     29 października

MŁYNKOWO            9:00- Podziękowanie Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki
Najświętszej w rodzinie

TARNÓWKO           10:30- śp. Różę Ziemek w I rocz. śm., męża Tadeusza i wnuczkę Julkę Ziemek

BORUSZYN              12:00- śp. Marię, Czesława, Barbarę Dukat; Krzysztofa Wahl, Alojzego Rajek, Irenę Strzelczyk oraz zm.                                                         rodziców: Barbarę, Ignacego Garstka, Jana, Marię Dukat; Władysławę, Stefana Wahl

Wtorek-                   31.10.2023r.

Młynkowo               18:00- śp. Tomasza Mazur- int. od ojca Mieczysława

Środa                         Wszystkich Świętych- 1 listopada      

Młynkowo               10:00– za zmarłych parafian

 Boruszyn                 14:00– za zmarłych parafian

Czwartek                 Dzień Zaduszny- 2 listopada

Młynkowo               10:00- śp. Jana, Marię, Barbarę, Czesława Dukat; Władysławę, Stanisława, Henryka Ślizowskich

Tarnówko                16:00- Za dusze w czyśćcu cierpiące

Boruszyn                  18:00- śp. Karol Klewenhagen i zm. z rodziny Klewenhagen i Krugiełków

Piątek                       3 listopada

Boruszyn                  18:00- śp. Wiesława Krzyżanowskiego- int. od rodziny Graczyk

Sobota                      4 listopada

Boruszyn                  18:00- śp. Józefę, Tadeusza, Szymona Kaput; Jana, Helenę, Mariana Pankowskich, Bogdana Nowak i
Waldemara Mielcarka

XXXI Niedziela Zwykła-  5 listopada

MŁYNKOWO             9:00- śp. Irenę, Antoniego Bydałek; Aleksandrę, Wojciecha Strugała

TARNÓWKO           10:30- Z podziękowaniem Panu Bogu za Życie Eweliny i Szczepana w dniu ich urodzin oraz podziękowania za
wszelkie łaski w rodzinie z okazji rocznicy ślubu

BORUSZYN              12:00- śp. Halinę Surma, Bolesławę, Stefana Mieczysława Urban i zm. z rodziny