Posługujący w imieniu biskupa

DUSZPASTERZ

ks. proboszcz Marek Jański – ustanowiony w parafii, w lipcu 2014 roku

Jest członkiem Archidiecezjalnej Komisji Ekumenicznej i Poznańskiej Grupy Ekumenicznej, zrzeszającej duchownych z różnych Kościołów chrześcijańskich, w dekanacie czarnkowskim odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży, a przez 11 lat – do roku 2011 był kapelanem Okręgu Wielkopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,

telefon: 67 255 15 22

SZAFARZE NADZWYCZAJNI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Adam Odwrot – Boruszyn

Robert Bukowski – Boruszyn

ś.p. Jan Grześ – Młynkowo

Zbigniew Mantaj – Młynkowo

Marek Wassel – Tarnówko

Krzysztof Spera – Tarnówko

 

KATECHECI RELIGII

Lucyna Frieske – Młynkowo

 

KATECHIŚCI

Monika Mazur – Boruszyn

Robert Bukowski – Boruszyn

Biuro parafialne czynne w styczniu: w środę i sobotę po wieczornej Eucharystii