Diakonie

Diakonia to słowo określające różne formy służenia Kościołowi, który jest wspólnotą ludzi wyznających Chrystusa.

Pragniemy zachęcić większe rzesze parafian do aktywnego włączenia się w życie naszej parafii. Diakonie są obecnie na etapie formowania swojej struktury, jednakże wstępnie możemy już zasygnalizować ich obszary.

Diakonia muzyczna: Anna Nowak

Diakonia liturgiczna: Adam Odwrot

Diakonia Słowa: Teresa Bukowska

Diakonia młodych: Magdalena Kopaniarz

Diakonia dzieci: Monika Mazur

Diakonia Caritas: Danuta Słabolepsza

Diakonia kursy i rekolekcje: Małgorzata Mantaj

Diakonia modlitwy: Dorota Pankowska

Diakonia informacyjna: Robert Bukowski

Wydarzenia okolicznościowe: Święta Patronalne /Odpusty/, festyn parafialny, Orszak Trzech Króli…

Jeżeli ktoś chciałby zaangażować się w działalność wyżej wymieniony diakonii – serdecznie zapraszamy!!