Liturgia Męki Pańskiej

Liturgia Męki Pańskiej

Wielki Piątek dzień męki i śmierci Pana Jezusa.
Najbardziej tragiczny i najsmutniejszy dzień w roku.
„Powiązałeś, Panie, moje życie z Twoim – przez Krzyż i gorycz Męki.
Kiedy dźwigałeś krzyż – myślałeś także o mnie.
Kiedy upadałeś – odczuwałeś moje słabości i grzechy.
Kiedy powstawałeś, by iść dalej – uczyłeś mnie zaczynać od nowa.
Twoje cierpienie było nieogarnione w cenie – moje bóle są darem Twego miłosierdzia. Twój Krzyż przemawiał miłością – mój ma mnie hartować na drodze do Ciebie.
Twoje Zmartwychwstanie było zdeptaniem śmierci i grzechu – moje codzienne odradzanie się, ma być pokonywaniem słabości.
Gdybym sam niósł swój krzyż, nie podźwignąłbym się z upadku –
kiedy Ty podtrzymujesz mnie, krzyż jest lżejszy”. A. Bocian