Życzenia wielkanocne

Życzenia wielkanocne

Na Radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego –
Zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią,
piekłem i szatanem –
składam serdeczne życzenia Czcigodnym Parafianom i przybyłym Gościom.
Wasz proboszcz
Mariusz Ziemek