Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym

Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym

We wtorek 07 września 2021r. podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 18.00 w kościele parafialnym młodzież naszej parafii przyjęła SAKRAMENT BIERZMOWANIA, którego udzielił ks bp Grzegorz Balcerek. Przedstawiciele Rodziców poprosili księdza biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej młodzieży. Ksiądz proboszcz  zapewnił  o dokładnym przygotowaniu młodych do przyjęcia tego pięknego sakramentu oraz zapewnili też sami kandydaci. Po uroczystości bierzmowania wykonano pamiątkowe zdjęcie, a następnie młodzież odprowadziła ks bp na plebanię.
Papież Franciszek o sakramencie bierzmowania powiedział: „Kiedy przyjmujemy w naszym sercu Ducha Świętego i pozwalamy mu działać, to sam Chrystus staje się obecny w nas i przybiera realne kształty w naszym życiu. To On będzie się poprzez nas modlił, przebaczał, wlewał nadzieję i pocieszenie, aby służyć naszym braciom, stać się bliskim dla potrzebujących i ostatnich, aby tworzyć komunię, rozsiewać pokój”. Niech słowa Papieża Franciszka będą dla młodych ludzi umocnieniem w mężnym wyznawaniu wiary oraz otwartości serc na światło i moc przychodzącą z wysoka. Życzymy, aby obdarowanie Darami Ducha Świętego zaowocowało w ich życiu.