Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

W Uroczystość Wniebowzięcia NMP po każdej Mszy Świętej w parafii odbył się obrzęd poświęcenia
kwiatów, zbóż, ziół, owoców i warzyw.
Za przyczyną Królowej nieba i ziemi prośmy Boga, aby te zioła, kwiaty i owoce, przez Niego błogosławione,
służyły dobru ludzi i zwierząt.