Chrzest Święty

chrzest-swiety-boruszyn„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19)

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213)

Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu dziecka do Sakramentu Chrztu Świętego:

  • odpis aktu urodzenia dziecka z USC
  • zaświadczenie o ślubie kościelnym rodziców
  • informacje dotyczące chrzestnych: imię, nazwisko, wiek oraz adres oraz zaświadczenie zezwalające im na bycie chrzestnym

Chrzestnymi mogą być tylko wierzący i praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 lat, byli bierzmowani i nie żyją w niesakramentalnych związkach małżeńskich. Chrzestnymi mogą być osoby przeciwnych płci.