Procesja – sierpień 2013

Biuro parafialne czynne w styczniu: w środę i sobotę po wieczornej Eucharystii