Procesja – sierpień 2013

Biuro parafialne czynne środę i piątek po mszy świętej