Adwent

Adwent

„Czuwajcie i módlcie się, w każdym czasie
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Łk 21,36

Trwa Adwent – czas oczekiwania na przyjście Pana.
Zapraszamy wszystkich parafian, a szczególnie dzieci i młodzież,
by przychodzić z lampionami na Msze Święte ku czci Matki Bożej – Roraty.
Przyjdź Panie Jezu!
Dzieci otrzymały w pierwszych dniach rorat plansze, które uzupełniają obrazkami otrzymanymi na każdych roratach.
W tym roku na Roratach budujemy w naszych sercach stajenkę dla Dzieciątka Jezus. Pomaga nam w tym św. Franciszek, który pierwszy zbudował stajenkę w miejscowości Greccio we Włoszech. Hasłem Rorat jest „Franciszkowy Plac Budowy”.
W czasie kazań przedstawiana jest postać budowniczego stajenki i najważniejsze epizody z Jego życia.
Dzieciom tworzącym w swoich sercach miejsce dla Jezusa towarzyszy Święty Franciszek z Asyżu.
Korzystając z rad i wskazówek udzielanych przez św. Franciszka, podobnie jak robotnicy, stawiając jakąś budowlę,
korzystają z projektu stworzonego przez architekta.
Projekt: „odbuduj się” jest skierowany jest do wszystkich chcących dobrze przygotować się do Bożego Narodzenia.