Życzenia noworoczne

Życzenia noworoczne

„Na ten Nowy Rok, nowy czas, który Pan Bóg składa nam w nasze ręce, życzę, abyśmy go dobrze wykorzystali, byśmy swym życiem i postępowaniem uczynili go pięknym i dobrym, i zasłużyli sobie na dar nieba. Boże prowadź nas w nowe, w nieznane…
Niech nam dopomaga Święta Boża Rodzicielka” Szczęść Boże

Wasz proboszcz ks. Mariusz Ziemek