Zapraszamy do kina

Zapraszamy do kina

Kino Światowid w Czarnkowie zaprasza 22 i 23 kwietnia 2024 r. / godz. 20:00 / na BEZPŁATNE pokazy filmu pt. „Błogosławiona” w reżyserii Pani Wandy Różyckiej-Zborowskiej.
Film dokumentalny o Natalii Tułasiewicz, którą Ojciec Święty Jan Paweł II podczas Mszy św. odprawionej na Placu J. Piłsudzkiego w Warszawie 13 czerwca 1999 roku zaliczył na poczet błogosławionych Kościoła Katolickiego. Była jedną z dwóch świeckich kobiet w gronie 108 Męczenników Polskich II Wojny Światowej. Wszyscy oni dali dowody niezwykłej ofiarności i miłosierdzia, całkowitego oddania Polsce i Kościołowi oraz przywiązania do zasad wiary. Śmierć błogosławionych nie była tylko wynikiem ludobójczych represji politycznych, ale przede wszystkim nosiła charakter męczeństwa spowodowanego nienawiścią ich oprawców do wiary. W 2022 r. Kościół Katolicki w odpowiedzi na apel środowisk nauczycielskich ogłosił błogosławioną Natalię patronką nauczycieli polskich. Jej sylwetka ukazuje twórczy potencjał pedagoga, który z oddaniem i poczuciem misji wykonuje swoją pracę, Nawet w najtrudniejszych warunkach. Stanowi przykład dla współczesnego nauczyciela, jak doskonaląc siebie, można w sposób świadomy kształtować przyszłe pokolenie młodzieży w poczuciu odpowiedzialności za rodzinę, społeczeństwo i ojczyznę. Zapraszamy – Wstęp Wolny