Wielki Tydzień czas zadumy i refleksji

Wielki Tydzień czas zadumy i refleksji

Rozpoczynamy Wielki Tydzień – czas zadumy i refleksji.
Z palmami w ręku szliśmy dziś za Panem.
Trwając przy Nim w opuszczeniu i cierpieniu chcemy mieć udział
w Jego zwycięstwie i wiecznej chwale.
Prośmy Pana, by dał nam pojąć naukę płynącą z Jego męki
i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu.