Wielki Post 2022

Wielki Post 2022

„Wielki Post to czas, w którym otrzymujemy szczególną łaskę spotkania z Bogiem i z ludźmi. Bóg wychodzi do nas w cierpiącym Jezusie, który pokazuje nam, jak bardzo jesteśmy ważni i przez Niego kochani. Post bowiem to droga do wewnętrznej wolności i harmonii, do stawania się prawdziwymi przyjaciółmi Boga. Podejmijmy więc wysiłek spotkania Jezusa w Jego słowie, w rozważaniu Jego Męki podczas Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, a zwłaszcza w sakramentach pokuty i Eucharystii. Niech spotkania z Jezusem uzdalniają nas do wychodzenia do ludzi, zwłaszcza do osób cierpiących i poszukujących Go. Wojna w Ukrainie sprawiła, że tegoroczny Wielki Post daje nam możliwość spotkania cierpiącego Jezusa w naszych Siostrach i Braciach, uchodźcach wojennych z Ukrainy. W ich lękach, cierpieniu i traumie wojennej dotykamy – jak mówi papież Franciszek – współczesnych ran Zbawiciela”. ( List pasterski arcybiskupa poznańskiego na Wielki Post Roku Pańskiego 2022)