Uroczystość Bożej Rodzicielki

Uroczystość Bożej Rodzicielki

W Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki powierzyliśmy się w Jej matczyną opiekę.