Małżeństwo

malzenstwo-boruszyn„Jezus rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę
i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 5-6)

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia
i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KPK 1055,1).

Dokumenty niezbędne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

  • dokumenty konkordatowe z USC (ważne 3 miesiące)
  • dowody osobiste
  • metryki chrztu
  • świadectwa bierzmowania (jeżeli nie ma adnotacji na metryce chrztu)
  • świadectwa ukończenia katechezy przedmałżeńskiej i z poradni rodzinnej
  • wdowcy – zaświadczenie o śmierci współmałżonka z parafii, w której odbył się pogrzeb

Datę oraz godzinę ślubu należy ustalić w kancelarii parafialnej odpowiednio wcześniej.