Eucharystia

eucharystia-boruszyn„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego
i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54)

„Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.” (KKK 1322).
Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy. Było to poprzedzeniem Paschy Pana Jezusa, w czasie której siebie złożył w ofierze jako Baranka niepokalanego za grzechy świata. Polecił aby Kościół ponawiał tę Ofiarę na Jego pamiątkę.

Kościół wierny poleceniu swego Zbawiciela celebruje Eucharystię nie tylko w niedziele, ale również każdego dnia w ciągu roku. Jest ona źródłem i centrum jego życia i działalności. Czyni to przez wszystkie wieki i będzie czynił aż do skończenia świata.

Msze Święte

W niedziele i w święta:

Młynkowo godz. 9:00
Tarnówko godz. 10:30
Boruszyn godz. 12:00

W dni powszednie:

Wtorek
Młynkowo godz. 18:30

Środa
Boruszyn godz. 18:30

Czwartek
Tarnówko godz. 18:30

Piątek
Boruszyn godz. 18:30

Sobota
Boruszyn godz. 18:30