Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa

Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa

„Kapłaństwo to dar i tajemnica”
Jan Paweł II

Dziś Wielki Czwartek, Święto ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Stajemy w obliczu Wielkiej Tajemnicy Powołania i wybrania.
Pragniemy szczególnie podziękować Chrystusowi za dar Kapłaństwa
a Księdza Proboszcza chcemy zapewnić o naszej modlitwie,
podziękować za trud i pracę duszpasterską.
Dziękujemy również za posługę wszystkim księżom,
a szczególnie tym, którzy pełnili służbę kapłańską w naszej parafii.
Zapewniamy Was – Drodzy Kapłani o naszej wdzięczności,
pamięci i modlitwie. Szczęść Boże
Życzą Parafianie z Boruszyna, Tarnówka i Młynkowa.