Rekolekcje z Ojcem Witko 2014

Biuro parafialne czynne w styczniu: w środę i sobotę po wieczornej Eucharystii