Niedziela Palmowa w Boruszynie 9.04.2017

autor: Andrzej Pankowski

Biuro parafialne czynne w styczniu: w środę i sobotę po wieczornej Eucharystii