Niedziela Biblijna

Niedziela Biblijna

W dniach 14-20 kwietnia 2024 r. przeżywamy XVI Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II. Hasło: „Powołani do Wspólnoty – KOMUNII z Bogiem i bliźnimi w Kościele”. W Niedzielę Biblijną – Niedzielę Narodowego Czytania Pisma Świętego – ksiądz proboszcz zorganizował czytanie Pisma Świętego – Ewangelii według Świętego Łukasza w naszej wspólnocie parafialnej. Hasłem tego dnia było Słowo Boże z Dziejów Apostolskich: „Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie”. Ten dzień to zaproszenie każdego człowieka do osobistej, codziennej lektury i rozważania Słowa Bożego zawartego na kartach Biblii, którą Ojcowie Kościoła nazywali „listem Boga do ludzi”. Niech Słowo Boże, które czytamy prowadzi nas wszystkich do większej bliskości z Bogiem i do pełni życia w Jego miłości.