Misterium Męki Pańskiej

Misterium Męki Pańskiej

„Będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi” Dz 1,8
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego przy kościele w Młynkowie odbyło się
Misterium Męki Pańskiej przygotowane przez parafian z Lubasza z udziałem naszego księdza proboszcza, który zagrał rolę Piłata.
Przeżyliśmy ze wzruszeniem najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa – od Ostatniej Wieczerzy poprzez drogę na krzyż aż do zmartwychwstania Jezusa.
Gratulujemy księdzu Robertowi, pani Grażynie oraz wszystkim wykonawcom misterium. Było to dla nas Wasze piękne świadectwo odwagi i wiary w naszej parafii. Bóg zapłać