Kalendarz rezerwacji

Biuro parafialne czynne w styczniu: w środę i sobotę po wieczornej Eucharystii