AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA MIŁOSIERDZIU BOŻEMU PRZEZ JANA PAWŁA II

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA MIŁOSIERDZIU BOŻEMU PRZEZ JANA PAWŁA II

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie
,i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nasi całego świata! Amen