Historia kaplicy w Młynkowie

Kaplicę pod wezwaniem Św. Rodziny w Młynkowie wyświęcono 20 października 1980 roku. Nie była obiektem okazałym, a jej przeznaczenie określał jedynie wmurowany nad drzwiami wejściowymi krzyż z cegieł. Niemniej jej powstanie było spełnieniem marzeń ówczesnego proboszcza księdza Bolesława Szmani oraz mieszkańców wsi Młynkowo.

Obecnie trwa budowa nowej kaplicy.