Parafia św. Andrzeja Apostoła
Boruszyn 53
64-710 Połajewo

Ks. Proboszcz
Biuro Parafialne:
tel. /0048/ 67 255 15 22

Biuro parafialne czynne:
w środę i sobotę po wieczornej Eucharystii

oraz w piątki od godz. 10.00. do 11.00.

/oprócz 1 piątku miesiąca/

www.parafiaboruszyn.pl
e-mail: parafiawboruszynie@gmail.com

Request was denied for some reason.