Diakonia to słowo określające różne formy służenia Kościołowi, który jest wspólnotą ludzi wyznających Chrystusa.

Pragniemy zachęcić większe rzesze parafian do aktywnego włączenia się w życie naszej parafii. Diakonie są obecnie na etapie formowania swojej struktury, jednakże wstępnie możemy już zasygnalizować ich obszary.

Diakonia muzyczna: „…Kto śpiewa dwa razy się modli…” – ta posługa realizować się będzie poprzez zespół muzyczny;

Diakonia Kino Duchowe: celem tej posługi jest organizowanie seansów filmowych dla parafian;

Diakonia Słowa Życia (Biblioteka): poprzez tę posługę chcemy zachęcić parafian do lektury ciekawych i godnych polecenia książek;

Diakonia pielgrzymkowa: jej celem jest organizacja bliższych i dalszych pielgrzymek do miejsc sakralnych;

Diakonia młodzieży: pragniemy spotykać się z młodzieżą, czerpać z ich ogromnego potencjału, wspólnie szukać odpowiedzi na wiele nurtujących pytań;

Diakonia dziecięca: „…Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie…” dla dzieci planowane są spotkania, podczas których poznają życie Jezusa;

Diakonia Caritas: celem tej posługi jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym – w wymiarze materialnym ale także duchowym;

Diakonia pokutna: przez modlitwę i post pragniemy wspomagać budowanie wspólnoty parafialnej, wypraszać potrzebne bliźnim łaski;

Diakonia kursy i rekolekcje: pragniemy zachęcać parafian do uczestnictwa w kursach i rekolekcjach pogłębiających relację z Bogiem;

Diakonia Adoracja Najświętszego Sakramentu: Pragniemy zachęcać parafian do częstszej Adoracji. Adoracja otwiera przed nami nowe światło, coraz bardziej wypełnione tajemnicą. Oczyszcza inteligencję, daje większą jasność, nawet w sprawach konkretnego życia,
w codziennych problemach, po prostu dlatego, że wszystko upraszcza;

Diakonia informacyjna: ma informować parafian o bieżących wydarzeniach, planowanych przedsięwzięciach (strona internetowa parafii, gazetka parafialna, plakaty informacyjne).

Jeżeli ktoś chciałby zaangażować się w działalność wyżej wymieniony diakonii – serdecznie zapraszamy!!